Discussions


Displaying posts 1 - 1 out of 1.
  • Gharbel id-dqiq u hadem mal-margarine sakemm jigu qishom frak tal-hobz. Zid l-ilma u ghaqqad f'ghagina. Halliha toqghod fil-fridge imqar daws kwarta qabel ma tahdimha.

    Posted on 17:03 on 10 April