Discussions


Topic: TORTA

Displaying posts 1 - 5 out of 5.
 • GHANDI BZONN RICETTA TAT TORTA TAL LAHAM PLEASE

  Posted on 22:00 on 22 March
 • Jien nixtri l-ghagina lesta (short crust), pero tista' taghmilha inti wkoll. L-ammonti ma nafhomx bl-amment imma jkollok bzonn dqiq plain, melh, margarine u ilma kiesah. Ghall-mili, jien inqalli bazi ta' basal, karrotti u karfus f'borma waterless, imbaghad inzid bott polpa jew passata, dada tal-pork jew ham jew beef, ftit curry, bzar u melh u ftit mixed herbs. Imbaghad nitfa' daqs nofs kilo fillet tal-majjal imqatta' cubes u patata mqatta' cubes. Inhalli kollox itektek ghal xi siegha u fl-ahhar nitfa' bott pizelli. Halli t-tahlita tiksah qabel titfaghha fuq l-ghagina u jekk jista' jkun ara li ma tkunx immerrqa wisq. Naturalment tista' tvarja l-ingredjenti skont gostik. Ezempju ommi kienet taghmilha bil-kapuljat u l-corned beef u jien gieli naghmilha bl-isteak flok bil-majjal. Enjoy. Pero taghmilhiex spiss ghax thaxxen hafna 🙂

  Posted on 13:33 on 23 March
 • Ghall-ghagina

  400gr dqiq plain
  100-150 grms margarine
  200 ml ilma kiesah

  Metodu

  Posted on 16:59 on 10 April
 • Gharbel id-dqiq u hadem mal-margarine sakemm jigu qishom frak tal-hobz. Zid l-ilma u ghaqqad f'ghagina. Halliha toqghod fil-fridge imqar daws kwarta qabel ma tahdimha.

  Posted on 17:03 on 10 April
 • thanks alot daniela and mark

  Posted on 18:36 on 10 April