Discussions


Topic: Sinizza

Displaying posts 1 - 7 out of 7.
 • 200 gr ghagina helwa
  Panedispagna
  500 gr irkotta
  2tbs likur tal-laring
  50 gr cikkulata plain mqattghha
  Niskata vanillina
  25 gr qoxra tal-laring kkonfettata
  50 gr lewz inkaljat u mfarrak
  25gr cikkulata mahkuka
  1tbs jam tal-frawli
  Turtiera tal-forn 22cm x 22 cm x 6 cm gholi

  Metodu:

  Ixeghel il-forn (180celsius). Idlek it-turtiera bi ftit butir imdewwba. Iftah l- u iksi t-turtiera bl-ghagina.

  Bil-food processor hallat flimkien l-irkotta, z-zokkor, il-likur u l-vanillina. Hu nofs din it-tahlita u ferrixha fuq l-ghagina. Ferrex fuqha l-kunfettura tal-laring u c-cikkulata mqatta'.

  Hu nofs il-panedispanga u idlek naha wahda bil-gamm. Poggi l-panedispanga fuq it-tahlita ta'l-irkotta u fuqha ferrex saff iehor mit-tahlita ta'l-irkotta.

  Fil-wicc ferrex ic-cikkulata mahkuka u l-lewz imfarrak. Ahmi fil-forn ghal 35-40 minuta. Ohrog it-turtiera mill-forn u poggiha fuq gradilja biex tiksah. Qatta' fi kwadru qabel ma sserviha.

  Posted on 16:49 on 05 June
 • Any chance of a translation Mark…please!

  Posted on 20:01 on 05 June
 • Ok I will Linda defenetly

  Posted on 20:40 on 05 June
 • Translation of sinizza

  200 gr sweet pastry
  Sponge
  500 gr ricotta
  2 tbs orange liqueur
  50 gr plain chocolate, chopped
  Pinch of vanillin
  25 gr orange candied peel
  50 gr almonds, roasted and chopped
  25 gr grated chocolate
  1 tbs strawberry jam
  Dish 22 cm x 22 cm x 6 cm height

  Method

  Preheat oven (180 Celsius). Spread the dish with melted butter. Open the pastry and cover the dish with it.

  With a food processor mix together the ricotta, sugar, the liquor and the vanillin. Take half this mixture and spread it over the pastry. Upon the ricotta spread the candied peel and the chopped chocolate.

  Take half the sponge and spread just one side of it with jam. Place it upon the ricotta mixture and over the sponge put another layer of the ricotta mixture.

  On top spread the grated chocolate and the almonds. Bake in the oven for 30-40 minutes. Take out the dish from the oven and rest it on an grid till it gets cold. Before serving it cut it in squares.

  Posted on 21:07 on 05 June
 • OMG…that sounds delicious!

  Posted on 22:14 on 05 June
 • Hi Mark many thanks for the recipe I will try it out and let you know how it turned out. thanks have a good night or a good day depending on where you are cheers

  Posted on 8:53 on 06 June
 • WELCOME

  Posted on 9:00 on 06 June