Discussions


Displaying posts 1 - 30 out of 35.
 • TAGHMILX ZALZA QABEL TAQBAD IL-HUT.
  Dont make sauce before catching fish.

  Posted on 8:40 on 30 June
 • Il-fula bnina taghmel il-fatra tqila.

  Posted on 7:15 on 16 August
 • Il-hobz tiegh lil min jaf jieklu

  Posted on 8:05 on 16 August
 • Il-biskuttini qeghdin f'halq il-hmir

  Posted on 8:06 on 16 August
 • geddumu fi-xghejr

  Posted on 8:08 on 16 August
 • iz-zmien isajru il-bajtar!

  Posted on 8:09 on 16 August
 • Il-Milied fil-kcina, il-Gu0127id tau017c-u017cina

  Posted on 8:18 on 16 August
 • Fellus ta' Fra, brudu u fran

  Posted on 8:18 on 16 August
 • tixtrix hut fil bahar

  Posted on 8:22 on 16 August
 • il-huta minn rasha tinten

  Posted on 8:22 on 16 August
 • Kilna u xbajna u fastidju l'hadd ma tajna

  Platti catti, platti fondi tiekol fihom tikkonfondi

  Posted on 8:33 on 16 August
 • Ray

  li kieku kien qatt ma il tghaqu flimkien

  Posted on 11:29 on 16 August
 • tan-nanna helu manna

  Posted on 13:18 on 16 August
 • Min jorqod bil-guh, johlom bil-ftajjar.

  Min jixtri l-hut fil-bahar jieklu jinten.

  Min jiekol il-lahma jehtieglu jqaxqax l-ghadma.

  Halli l-huta tinqela f'zejtha.

  hajta laham isebbah qattus.

  Posted on 17:16 on 16 August
 • Il-mejjet mal- mejjet u il-haj fuq l-imwejjed.

  min jistenna l- bajtra taqa' f'halqu jiekolha mhasra.

  Il-hobz tih li min jaf jieklu u x-xoghol lil min jaf jaghmlu.

  Il- ftira shuna tajba.

  Malta qatt ma irruftat qamh.

  Hobz il- biezel dejjem l-ghazzien kielu.

  Posted on 17:24 on 16 August
 • Min xarrbu kielu, il Bakkaljaw

  Posted on 5:41 on 17 August
 • Il hmar il makus idur ghalih id dubbien

  Posted on 23:13 on 22 August
 • Tal

  Kilt u nfqajt;
  u fastidju, lil hadt ma tghajt!

  –> Kburi li Malti! :] <–

  Posted on 23:16 on 22 August
 • Liz

  ghajnek igbar min zaqqek.
  tahseb li nikol il ross bil labra

  Posted on 11:06 on 26 August
 • Hadd Wara Hadd Tasal Ta Kulhadd :”)

  Posted on 12:38 on 15 February