Discussions


Displaying posts 1 - 1 out of 1.
 • Ghandi pupa wisq sabieha
  Ahmar wicca bhal peprin
  Par ghajnejn mil-lewn is-sema
  Bhala zgur ma ssibx helwien

  Il mama bhali tlibissa
  Ghax minghajra ma jien xejn
  Kull fejn nghaddi nisma jieghdu
  Dawn donnom pupi it-tnejn….

  My all time favourite rhyme !!!

  Posted on 14:07 on 22 October