Discussions


Displaying posts 1 - 1 out of 1.
  • kull sena namel il figolli imma qatt ma ghamiltom bil gelu id dizin…. jista xi hadd itini parir kif nista nzejjen il figolla aparti cikulata u smarties etc etc…. niztix nuza licing … thanks

    Posted on 20:00 on 04 April