Discussions


Topic: Bigilla

Displaying posts 1 - 1 out of 1.
 • 400g ful niexef (ghalkemm l-ahjar ta' girba)
  4 sinniet tewm jew zewg tewmiet hodor
  Mgharfa tursin imqatta'
  Mgharfa naghniegh imqatta'
  Zejt taz-zebbuga
  Melh u bzar
  Bzaru ahmar imqatta' fin (jekk trid)

  Xarrab il-ful minn lejl qabel.
  L-ghada saffi u lahlah il-ful fl-ilma.

  Poggi l-ful f'borma, iksih bl-ilma u halli l-borma tiftah taghli fuq nar gholi.

  Halli l-ful itektek sakemm isir.

  Meta l-ful isir saffi mill-ilma li jkun seta' fadal u ghaffeg.

  Zid it-tewm imkisser, il-bzaru ahmar, nofs kuccarina tursin u naghniegh u hawwad tajjeb. Poggi l-bigilla go platt jew dish u zejjen bil-kumplament tat-tursin u naghniegh u fil-wicc ferrex iz-zejt.

  Xarrab il-ful minn lejl qabel. Lahlah u ahsel fl-ilma kiesah.

  Poggi

  Posted on 16:31 on 11 April